Τα Έργα μας

Επιλεγμένες στιγμές της Becode

Boutique Hotel

Μελέτη Ξενοδοχείου • Καλλικράτεια Χαλκιδικής

Μονοκατοικία στους Ταγαράδες

Ανέγερση Μονοκατοικίας • Ταγαράδες Θεσ/νίκης