Ομάδα

Τολμούμε καινούρια πράγματα, καταθέτουμε εναλλακτικές προτάσεις και εφαρμόζουμε καινοτόμες κατασκευαστικές λύσεις

Λεμόνας Νίκος

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. - MBA Πα.Μακ.

Πουρζιτίδης Κωνσταντίνος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ Μ.Sc Επισκευές και Ενισχύσεις Κτιρίων Δ.Π.Θ

Καραλή Κωνσταντίνα

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ Μ.Sc Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Δ.Π.Θ

Λεμόνας Σάκης

Διακοσμητής Επαγγελματικών Χώρων

Λεμόνας Νίκος

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. - MBA Πα.Μακ.

Πουρζιτίδης Κωνσταντίνος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ Μ.Sc Επισκευές και Ενισχύσεις Κτιρίων Δ.Π.Θ

Καραλή Κωνσταντίνα

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ Μ.Sc Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Δ.Π.Θ

Λεμόνας Σάκης

Διακοσμητής Επαγγελματικών Χώρων

The Office