Εφηβικό Δωμάτιο – Θέρμη

Μελέτη ανακαίνισης εφηβικού δωματίου • Θέρμη Θεσσαλονίκης