Κέντρο Αποκατάστασης – Σιταγροί Δράμας

Κατασκευή νέας πτέρυγας κλινικής • Σιταγροί Δράμας