4ΑΞΟΝΕΣ

ενεργειακή αναβάθμιση

θερμομόνωση κελύφους/υλικά/εξωτερικά κουφώματα/
συμβουλές θέρμανσης/ηλιακός θερμοσίφωνας

Τρόποι Θερμομόνωσης

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της εσωτερικής και της εξωτερικής θερμομόνωσης, διαπιστώνουμε πως και οι δύο τρόποι έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, που πέρα από την ίδια την εφαρμογή τους, έχουν να κάνουν σε μεγάλο βαθμό με την κατάσταση του κτιρίου.

Εσωτερική θερμομόνωση

Α1. Πλεονεκτήματα εσωτερικής θερμομόνωσης

Είναι γενικά πιο οικονομική από την εξωτερική θερμομόνωση. Δεν αλλάζει τη μορφολογία των προσόψεων, αποτελεί τη μόνη λύση τόσο σε διατηρητέα κτίρια, όσο και σε περίπτωση διαμερίσματος πολυκατοικίας, όπου οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν εξωτερική θερμομόνωση. Είναι εξαιρετικά εύκολη η εφαρμογή της, όταν μπορεί να συνδυαστεί με εργασίες γενικότερης ανακαίνισης του διαμερίσματος.

Α2. Μειονεκτήματα εσωτερικής θερμομόνωσης

Όσο διαρκούν οι εργασίες υπάρχει μεγάλη όχληση των ενοίκων. Σοβατεπί, πλαίσια κουφωμάτων, θερμαντικά σώματα και άλλα μόνιμα ή ημιμόνιμα προσαρτήματα θα πρέπει να απομακρυνθούν και να επανατοποθετηθούν. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια ικανοποιητική ή εφάμιλλη ενεργειακή απόδοση με την εξωτερική θερμομόνωση