Τα micro apartments «κατακλύζουν» τις μεγάλες πόλεις

Οι μεσίτες των ακινήτων  χρησιμοποιούν λέξεις όπως “ευρύχωρο”, “ευάερο” και “τεράστιο” για να προωθήσουν στους πελάτες τα διαμερίσματα που διαθέτουν. Αλλά για μερικούς ανθρώπους, είναι τα μικρά διαμερίσματα που τους προκαλούν το ενδιαφέρον, αντιμετωπίζοντάς τα σαν μια νέα πρόταση εναλλακτικής κατοίκισης.

Σε μεγάλες πόλεις, τα micro apartments έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά. Αυτό αποδεικνύεται και με την μεγάλη ανάπτυξη των micro apartments του Carmel Place στο Manhattan ή την έξαρση των μικρών κατοικιών στο Seattle. Παρόλα αυτά, κάποιοι σκεπτικιστές αμφισβητούν το λόγο που κάποιος θα επέλεγε να ζήσει σε ένα μικρό διαμέρισμα. Πολλές φορές αυτό ερμηνεύεται με ψυχολογικούς όρους.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι ανθρώπων που θα ήθελαν να ζήσουν σε μικρά διαμερίσματα στη σύγχρονη εποχή μας. Οι άνθρωποι που έχουν την οικονομική άνεση για να ζήσουν σε άλλα μέρη, αλλά προτιμούν τα μικρά διαμερίσματα και οι άνθρωποι μικρής οικονομικής επιφάνειας, που ως εναλλακτική θα έπρεπε να μοιραστούν το χώρο τους με άλλους ανθρώπους.

H επιλογή των micro apartments είναι προφανής για όσους βρίσκονται στη δεύτερη κατηγορία, καθώς η στέγαση είναι δαπανηρή στις μέρες μας και ο μικρότερος χώρος σημαίνει λιγότερα χρήματα ενοικίασης. Μερικοί άνθρωποι όμως έχουν μια πραγματική ανάγκη για μοναδικότητα και έναν ασυνήθιστο τρόπο ζωής.  Για μερικούς ανθρώπους, το να ζουν σε ένα μικρό σπίτι, αποτελεί μια πρόκληση.

Επίσης, μερικοί άνθρωποι ανησυχούν πραγματικά για την περιβαλλοντική τους ευθύνη. Και σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα μικρά σπίτια είναι πιο φιλικά για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.

Πολλοί ενοικιαστές αγαπούν την περιοχή που βρίσκονται τα διαμερίσματα  (συνήθως στο κέντρο των πόλεων) και ικανοποιούνται από το χαμηλό ενοίκιο, αλλά είναι και ενθουσιασμένοι με την πρόκληση της ‘μετατροπής’ ενός micro apartment σε ένα πραγματικό και λειτουργικό σπίτι. Αφού υπογράφουν τη μίσθωση, επιστρέφουν εκεί κάθε μέρα μετά την δουλειά και προσπαθούν να κάνουν διάφορα πράγματα, αναμορφώνοντας το χώρο. Το να ζει κάποιος σε ένα μικρό διαμέρισμα  τον βοηθάει να αναπτύξει την δημιουργικότητά του, όπως πχ να βρίσκει τρόπο αποθήκευσης για τα εποχιακά του ρούχα και να εξοικονομεί με πτυσσόμενα έπιπλα.

Οπωσδήποτε τα μεγαλύτερα σπίτια μπορεί να είναι ωραία, αλλά έχουν και πολλά «κρυφά» κόστη. Ο μεγαλύτερος χώρος δημιουργεί περισσότερες ανάγκες για καθαρισμό και θερμότητα, ενώ τα μεγάλα σπίτια συνήθως βρίσκονται πιο μακριά από τα κέντρα των πόλεων, κάτι που σημαίνει περισσότερη οδήγηση, η οποία αυξάνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Τα μικρά σπίτια λοιπόν μπορεί να υστερούν σε κάποια χαρακτηριστικά, αλλά υπερτερούν τόσο από οικονομική όσο και από περιβαλλοντική σκοπιά.

Επιπλέον, η τεχνολογία ψηφιοποιεί όλο και περισσότερα  τα υπάρχοντά μας (π.χ. e-books και φωτογραφίες στο τηλέφωνo μας), οπότε οι άνθρωποι μεταφέρουν μαζί τους λιγότερες αποσκευές σε αυτά τα διαμερίσματα. Και τελικά, το να έχει κάποιος το δικό του χώρο, ακόμα κι ένα μικρό διαμέρισμα, συμβάλλει στην καλή του διάθεση και ψυχολογία.

Οι άνθρωποι έχουν πραγματικά ισχυρούς ψυχολογικούς λόγους για να θέλουν ένα δικό τους μέρος. Δείχνει ότι έχουν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο στάδιο της ζωής τους και τους δίνει τη  δυνατότητα να εκφράσουν τον εαυτό τους μέσω του προσωπικού τους χώρου.

Share your thoughts