4ΑΞΟΝΕΣ

Αισθητική

χρώμα/δάπεδα/φωτισμός/επενδύσεις/ γενικά tips

Λειτουργικότητα

γεωμετρία των αισθήσεων/ μικροί χώροι/κουζίνα/σαλόνι

Κατασκευή

εγκαταστάσεις/διαχωριστικοί τοίχοι/ επιχρίσματα & αποκαταστάσεις/δάπεδα

Ενεργειακή Αναβάθμιση

θερμομόνωση κελύφους/υλικά/ εξωτερικά κουφώματα/συμβουλές θέρμανσης/ ηλιακός θερμοσίφωνας

Διαβάστε το εγχειρίδιο ανακαίνισης