4ΑΞΟΝΕΣ

Αισθητική

χρώμα/δάπεδα/φωτισμός/επενδύσεις/
γενικά tips

Λειτουργικότητα

γεωμετρία των αισθήσεων/
μικροί χώροι/κουζίνα/σαλόνι

Κατασκευή

εγκαταστάσεις/διαχωριστικοί τοίχοι/
επιχρίσματα & αποκαταστάσεις/δάπεδα

Ενεργειακή Αναβάθμιση

θερμομόνωση κελύφους/υλικά/
εξωτερικά κουφώματα/συμβουλές θέρμανσης/
ηλιακός θερμοσίφωνας