Εγγύηση Becode

Έχοντας υλοποιήσει περισσότερα από 400 έργα ανακαίνισης είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε με απόλυτη ασφάλεια εγγράφως το πακέτο εγγύησης Becode.

Ακολουθεί ανάλυση ανάλογα με την κατηγορία εργασίας:

Ηλεκτρολογικές εργασίες
Υδραυλικές εργασίες
Εργασίες θέρμανσης
Επενδύσεις δαπέδων/τοίχων
Οικοδομικές εργασίες
Εξωτερικά κουφώματα
Εσωτερικές πόρτες
Θωρακισμένη πόρτα
Κουζίνα
Ντουλάπες
Είδη υγιεινής
Χρωματισμοί

10 έτη.
10 έτη.
10 έτη.
10 έτη.
5 έτη.
5 έτη καλής λειτουργίας.
5 έτη καλής λειτουργίας.
5 έτη καλής λειτουργίας.
5 έτη καλής λειτουργίας.
5 έτη καλής λειτουργίας.
5 έτη καλής λειτουργίας.
3 έτη.

 • Ηλεκτρολογικές εργασίες 10 έτη.
 • Υδραυλικές εργασίες 10 έτη.
 • Εργασίες θέρμανσης 10 έτη.
 • Επενδύσεις δαπέδων/τοίχων 10 έτη.
 • Οικοδομικές εργασίες 5 έτη.
 • Εξωτερικά κουφώματα 5 έτη καλής λειτουργίας.
 • Εσωτερικές πόρτες 5 έτη καλής λειτουργίας.
 • Θωρακισμένη πόρτα 5 έτη καλής λειτουργίας.
 • Κουζίνα 5 έτη καλής λειτουργίας.
 • Ντουλάπες 5 έτη καλής λειτουργίας.
 • Είδη υγιεινής 5 έτη καλής λειτουργίας.
 • Χρωματισμοί 3 έτη.

Το πακέτο εγγύησης της Becode συνοδεύεται και από τις αντίστοιχες εμπορικές εγγυήσεις των υλικών (δάπεδα/υλικά επενδύσεων/είδη υγιενής/κουφώματα/λέβητες/θερμαντικά σώματα κ.ο.κ.) που επελέγησαν από τον πελάτη σε συνεργασία με την εταιρεία μας.

Η εγγύση βρίσκεται σε ισχύ από την παράδοση – παραλαβή του έργου και με την προϋπόθεση, ότι έχει προηγηθεί η πλήρης εξόφληση του.

Το πακέτο καλύπτει πλήρως αστοχίες υλικών και πάσης φύσεως κακοτεχνίες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Οι μοναδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ισχύει το πακέτο εγγύησης Becode είναι όταν οι βλάβες / φθορές προκλήθηκαν από έναν από τους παρακάτω λόγους:

 • Ακατάλληλη χρήση.
 • Ελλιπής συντήρηση.
 • Ακραία καιρικά φαινόμενα.
 • Εργασίες από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.