Εγχειρίδιο Ανακαίνισης

Μάθετε περισσότερα για την ανακαίνισή σας

Για πολλούς η ανακαίνιση ενός ακινήτου είναι κάτι απλό, κάτι εύκολο… αρκούν 2-3 καλά «μαστόρια», μία έρευνα αγοράς στο internet, 1-2 φίλοι που «κόβει» το μάτι τους και…το σπίτι θα είναι έτοιμο σε λίγες μέρες! Ας μας επιτραπεί, ως μηχανικοί της εταιρίας Becode με περισσότερα από 700 έργα ανακαίνισης στο ενεργητικό μας την τελευταία 15ετία, να διατηρήσουμε της επιφυλάξεις μας και να εκφράσουμε μία διαφορετική άποψη. Ένα έργο ανακαίνισης, μικρής ή μεγάλης κλίμακας, απαιτεί ολοκληρωμένη επαγγελματική προσέγγιση.

Ανακαίνιση χωρίς σχεδιασμό και διαχείριση από διπλωματούχο μηχανικό, χρήση πιστοποιημένων υλικών και εφαρμογή από εξειδικευμένους τεχνίτες… συνεπάγεται κτίσιμο «παλατιών στην άμμο», προσωπικές θυσίες χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, άσκοπη σπατάλη χρημάτων, μέτριο (…στην καλύτερη περίπτωση) τελικό παραδοτέο.

Έννοιες όπως: σχέδια διαρρύθμισης, τρισδιάστατη απεικόνιση, χρονοδιάγραμμα, ιδιωτικό συμφωνητικό, ρήτρες καθυστέρησης, ασφάλιση έργου, εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών, διαδικασίες, αδειοδότησης, ασφαλιστικές εισφορές και εβδομαδιαία χρηματοοικονομική ενημέρωση αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα μίας ανακαίνισης. Για εμάς του μηχανικούς της Becode, αποτελεί μονόδρομο η καθετοποιημένη προσέγγιση. Αισθητική ανανέωση – Λειτουργικές λύσεις – Κατασκευαστικές επεμβάσεις – Ενεργειακή αναβάθμιση.

  • Αισθητική ανανέωση: Αρχιτεκτονικές λύσεις, διακοσμητικά υλικά και χρωματικοί συνδυασμοί που θα ανανεώσουν το χώρο.
  • Λειτουργικές λύσεις: Διαρρύθμιση ακινήτου προσαρμοσμένη στις ανάγκες του χρήστη.
  • Κατασκευαστικές επεμβάσεις: Εργασίες υποδομών και ριζική αντικατάσταση της ραχοκοκαλιάς του ακινήτου.
  • Ενεργειακή αναβάθμιση: Προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας που εξορθολογίζουν το ακίνητο.

Στη συνέχεια δίνονται κάποια tips που αφορούν στον κάθε άξονα και δίνουν το στίγμα μίας μελλοντικής συνεργασίας με το έμψυχο δυναμικό της τεχνικής εταιρείας Becode.