Ενεργειακές Υπηρεσίες

Διεξάγουμε ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων και διερευνούμε τις δυνατότητες ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου σας

Ανεξάρτητα από την, κατά περίπτωση, υποχρεωτική ή μη έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) του ακινήτου θεωρούνται επιβεβλημένες οι ενεργειακές επιθεωρήσεις των ακινήτων σας.

Μηχανικός της Becode κάνοντας μία επιτόπου αυτοψία και διερευνώντας τις δυνατότητες αναβάθμισης του ακινήτου, είναι σε θέση να συντάξει μία τεχνικοοικονομική έκθεση προτείνοντας συγκεκριμένες, άμεσα εφαρμόσιμες κοστολογημένες λύσεις, προσαρμοσμένες στο προφίλ του εκάστοτε χρήστη.

Το σύνολο της πληροφορίας που θα προκύψει από αυτή τη διαδικασία θα αποτελέσει τη βάση για να προχωρήσετε σε value for money βελτιωτικές επεμβάσεις αναβάθμισης του ακινήτου σας.

Στοχεύουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας δημιουργώντας κτίρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους.