Κατασκευή Κτιρίων nZEB

Κατασκευές κατοικιών και επαγγελματικών χώρων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Αντικείμενο της Becode αποτελούν οι κατασκευές κατοικιών, γραφειακών χώρων και βιομηχανικών κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB).

Αρχή της εταιρείας αποτελεί ο καθετοποιημένος ενεργειακός σχεδιασμός πριν λάβει χώρα οτιδήποτε στο εργοτάξιο. Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες και Μηχανολόγοι Μηχανικοί λειτουργούν συντεταγμένα, υιοθετώντας διακριτούς ρόλους και ακολουθώντας μία ενιαία στρατηγική. Στόχος είναι να εντοπιστεί ή και να δημιουργηθεί, ακόμη, με την πάροδο του χρόνου, εκείνη η πελατειακή βάση, η οποία αναζητάει ¨το κάτι διαφορετικό¨, τόσο σε επίπεδο design, όσο και σε επίπεδο υλικών, εφαρμογών και εναλλακτικών ¨πράσινων¨ πρακτικών, οι οποίες διαφοροποιούν τον μέχρι σήμερα συμβατικό ¨εργολαβικό¨ τρόπο σκέψης.

Κοινή πεποίθηση του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας είναι, ότι κατανοώντας πλήρως τα “θέλω” του εκάστοτε πελάτη και εκπαιδεύοντας τον σχετικά με τις έννοιες του ενεργειακού σχεδιασμού και της οικολογικής δόμησης, καθίσταται εφικτή η ανέγερση ενός κτιρίου πολύ χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης οικονομικότερου από οποιαδήποτε συμβατική κατασκευή, φορτωμένη με περιττά στοιχεία και ανούσιες υπερβολές.

Πλήρως εναρμονισμένη με την επιχειρηματική κουλτούρα της Becode, είναι η πρωτοβουλία των συνιδρυτών της να ενώσουν δυνάμεις με αξιόλογους συνεργάτες από διαφορετικά σημεία της χώρας και να συστήσουν το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης INZEB.

Έργα κατασκευών

Συγκρότημα κατοικιών KaliSun

Construction management • Καλλικράτεια Χαλκιδικής

Boutique Hotel

Μελέτη Ξενοδοχείου • Καλλικράτεια Χαλκιδικής

Μονάδα Οινοποίησης – Εμφιάλωσης

Μελέτη - Κατασκευή Κτιρίου • Χαλκιδική

Μονοκατοικία στους Ταγαράδες

Ανέγερση Μονοκατοικίας • Ταγαράδες Θεσ/νίκης