Ομάδα

Τολμούμε καινούρια πράγματα, καταθέτουμε εναλλακτικές προτάσεις και εφαρμόζουμε καινοτόμες κατασκευαστικές λύσεις

Λεμόνας Νίκος

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. - MBA Πα.Μακ.

Πουρζιτίδης Κωνσταντίνος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ Μ.Sc Επισκευές και Ενισχύσεις Κτιρίων Δ.Π.Θ

Καραλή Κωνσταντίνα

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ Μ.Sc Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Δ.Π.Θ

Αθανάσιος Βετόπουλος

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, Msc

Λεμόνας Σάκης

Διακοσμητής Επαγγελματικών Χώρων

Λεμόνας Νίκος

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. - MBA Πα.Μακ.

Πουρζιτίδης Κωνσταντίνος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ Μ.Sc Επισκευές και Ενισχύσεις Κτιρίων Δ.Π.Θ

Καραλή Κωνσταντίνα

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ Μ.Sc Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Δ.Π.Θ

Αθανάσιος Βετόπουλος

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, Msc

Λεμόνας Σάκης

Διακοσμητής Επαγγελματικών Χώρων

The Office