Ομάδα

Τολμούμε καινούρια πράγματα, καταθέτουμε εναλλακτικές προτάσεις και εφαρμόζουμε καινοτόμες κατασκευαστικές λύσεις

Λεμόνας Νίκος

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. - MBA Πα.Μακ.

Αθανάσιος Βετόπουλος

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, Msc

Μπουτζίκας Τάσος

Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Θ. | ΜΑ Σχεδιασμός Φωτισμού-Πολυμέσα Ε.Α.Π.

Λεμόνας Σάκης

Διακοσμητής Επαγγελματικών Χώρων

Πράττος Λεωνίδας

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Λεμόνας Νίκος

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. - MBA Πα.Μακ.

Αθανάσιος Βετόπουλος

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, Msc

Μπουτζίκας Τάσος

Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Θ. | ΜΑ Σχεδιασμός Φωτισμού-Πολυμέσα Ε.Α.Π.

Λεμόνας Σάκης

Διακοσμητής Επαγγελματικών Χώρων

The Office