Κέντρο αισθητικής και spa

Αρχιτεκτονική μελέτη • Κέντρο Θεσσαλονίκης

Κοινόχρηστοι διάδρομοι Κτιρίου διαμερισμάτων

Αρχιτεκτονική μελέτη • Θεσσαλονίκη

Διαμέρισμα στο Κέντρο

Αρχιτεκτονική μελέτη • Θεσσαλονίκη

Urban Suites

Αρχιτεκτονική μελέτη • Θεσσαλονίκη

Είσοδος πολυκατοικίας

Μελέτη ανασχεδιασμού • Κέντρο Θεσσαλονίκης

Χώρος γραφείων start up εταιρείας

Αρχιτεκτονική μελέτη • Θεσσαλονίκη

offices

Συγκρότημα εξοχικών κατοικιών

Αρχιτεκτονική μελέτη • Νικήτη Χαλκιδικής

Micro apartment Modern

Μελέτη διαμερίσματος • Κέντρο Θεσσαλονίκης

Micro apartment Industrial

Μελέτη διαμερίσματος • Κέντρο Θεσσαλονίκης

Διαμέρισμα

Μελέτη διαμερίσματος • Θεσσαλονίκη