Διαμόρφωση micro apartments στο κέντρο

Αρχιτεκτονική μελέτη • Θεσσαλονίκη

Ανακαίνιση διαμερίσματος στο κέντρο

Αρχιτεκτονική μελέτη • Θεσσαλονίκη

Ανακαίνιση διαμερίσματος

Αρχιτεκτονική μελέτη • Θεσσαλονίκη

Διαμόρφωση micro apartments

Αρχιτεκτονική μελέτη • Θεσσαλονίκη

Επανάχρηση υφιστάμενου κτιρίου

Αρχιτεκτονική μελέτη • Θεσσαλονίκη

Χώρος γραφείων Vilabs

Ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου • Θεσσαλονίκη

Κέντρο αισθητικής και spa

Αρχιτεκτονική μελέτη • Κέντρο Θεσσαλονίκης

Industrial micro apartment

Ανακαίνιση διαμερίσματος • Κέντρο Θεσσαλονίκης

Scandinavian micro apartment

Ανακαίνιση διαμερίσματος • Κέντρο θεσσαλονίκης

Κοινόχρηστοι διάδρομοι Κτιρίου διαμερισμάτων

Αρχιτεκτονική μελέτη • Θεσσαλονίκη