Χώρος γραφείων Vilabs

Ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου • Θεσσαλονίκη

Κέντρο αισθητικής και spa

Αρχιτεκτονική μελέτη • Κέντρο Θεσσαλονίκης

Industrial micro apartment

Ανακαίνιση διαμερίσματος • Κέντρο Θεσσαλονίκης

Scandinavian micro apartment

Ανακαίνιση διαμερίσματος • Κέντρο θεσσαλονίκης

Κοινόχρηστοι διάδρομοι Κτιρίου διαμερισμάτων

Αρχιτεκτονική μελέτη • Θεσσαλονίκη

Διαμέρισμα στο Κέντρο

Αρχιτεκτονική μελέτη • Θεσσαλονίκη

Urban Suites

Αρχιτεκτονική μελέτη • Θεσσαλονίκη

Διαμέρισμα στο Kέντρο

Ανακαίνιση διαμερίσματος • Θεσσαλονίκη

Είσοδος πολυκατοικίας

Μελέτη ανασχεδιασμού • Κέντρο Θεσσαλονίκης

Χώρος γραφείων start up εταιρείας

Αρχιτεκτονική μελέτη • Θεσσαλονίκη

offices