Κέντρο αισθητικής και spa

Αρχιτεκτονική μελέτη • Κέντρο Θεσσαλονίκης