Συγκρότημα εξοχικών κατοικιών

Αρχιτεκτονική μελέτη • Νικήτη Χαλκιδικής