Χώρος γραφείων start up εταιρείας

Αρχιτεκτονική μελέτη • Θεσσαλονίκη