Εφηβικό Δωμάτιο

Μελέτη ανακαίνισης εφηβικού δωματίου • Θέρμη Θεσσαλονίκης