Ιατρείο

Ανακαίνιση Ιατρείου • Κέντρο Θεσ/νίκης • Σε συνεργασία με Α.Ταλιαδώρο + Ρ.Σταματάκη