Μουσείο Φωτογραφίας

Ανακαίνιση Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης • Λιμάνι • Σε συνεργασία με Α. Ταλιαδώρο + Ρ. Σταματάκη