Συντήρηση – Διαχείριση Κτιρίων

Ολοκληρωμένες προτάσεις συντήρησης και διαχείρισης κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών

Η ιδιαίτερη οικονομική συγκυρία των τελευταίων ετών επιτάσσει μείωση κόστους, έμφαση στην ποιότητα, ταχύτητα στην εξυπηρέτηση και καθετοποιημένες λύσεις.

Το γεγονός αυτό οδηγεί τη Becode σε κατάθεση μίας νέας εναλλακτικής πρότασης, η οποία αν και βρίσκει πρόσφορο έδαφος σε προηγμένες χώρες του εξωτερικού, στη χώρα μας ακόμη και σήμερα, δεν είναι ευρέως διαδεδομένη.
Η πρόταση αφορά στην τακτική συντήρηση και χρηστή διαχείριση κτιρίων, η οποία αποφέρει οικονομικά -και όχι μόνο- οφέλη στον εκάστοτε χρήστη.

Η εν λόγω πρόταση απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν μεγάλο όγκο κτιριακών εγκαταστάσεων. Σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη δύναται να διαμορφωθεί μία συγκροτημένη και ολοκληρωμένη πρόταση συντήρησης και διαχείρισης του συνόλου των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών.

Η ουσιαστική διαφοροποίηση της παραπάνω πρότασης συνίσταται στο γεγονός ότι η Becode εγγυάται για το σύνολο των εργασιών και την άρτια λειτουργία του κτιρίου.