Υπηρεσίες Μηχανικού

Συμβουλευτική και παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα που άπτονται εξοικονόμησης ενέργειας, ενισχύσεων κτιρίων, σχεδιασμού και διαδικασιών αδειοδότησης

Ενεργειακές Υπηρεσίες

Διεξάγουμε ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων και διερευνούμε τις δυνατότητες ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου σας.

Διαβάστε περισσότερα ->

Ενισχύσεις Κτιρίων

Εφαρμόζοντας εξελιγμένες τεχνικές και τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής, δίνουμε το παρόν στον τομέα των δομικών ενισχύσεων – αποκαταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα ->

Συντήρηση – Διαχείριση Κτιρίων

Ολοκληρωμένες προτάσεις συντήρησης και διαχείρισης κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών.

Διαβάστε περισσότερα ->

Άδειες / Τακτοποιήσεις

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση αδειοδοτήσεων και τη διαχείριση φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα ->